×

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız üst yönetim tarafından hazırlanan Kalite Yönetim Politikasının tüm personel tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesi esastır. Bu amaçla mevcut ve yeni işe başlayan her personelin eğitim alması sağlanmaktadır. Kalite Yönetim Politikasının uygunluğu Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

Firmamız de kalite politikası oluşturulmuştur. Kalite politikamız aşağıdaki gibidir.

Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerdeki eğilimleri yakından takip ederek, müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak ürünü, ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata göre üretmek.

Kendimizi yılmadan geliştirerek, müşterilerimize bilimsel, güncel bilgi ve çözümler sunmak,

Müşterilerimizi beklentilerinin de ötesine geçerek memnun etmek, önceliğimizdir.

Ülkemizdeki sektörel gerekliliklerin iyileştirilmesine öncülük eden uygulamalarla, alanımızda örnek bir firma olmayı sürdürmek,

Hizmet anlayışımız ile yurtdışı pazarlarda edindiğimiz yeri, yeni temsilciliklerle pekiştirmek ve dünyada tercih edilen firmalar arasında en üst sıralara çıkmak, amacımızdır.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için,

 • Hedeflerimize ulaşmamıza hizmet edecek bir yönetim sistemini uygulamayı,
 • Müşteri memnuniyetini ve sistemimizin etkinliğini sürekli ölçerek, firmamızın tüm kademelerinde sahiplenilmiş gelecek hedeflerimizi oluşturmayı,
 • Proseslerimizi sürekli geliştirmeyi,
 • Yapacağımız uygulamalarda her zaman son teknolojiyi kullanmayı,
 • İlgili mevzuat ve yasalara uymayı, başta İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve Çevrenin korunması için; yürütülen faaliyetlerden kaynaklanabilecek yaralanmaların, sağlık bozulmalarının ve kirlenmelerin önlenmesini, uygulamalarımızın bir parçası olarak sürdürmeyi, izlemeyi ve bu konulardaki performansımızı her geçen gün arttırmayı,
 • Çalışanlarımıza, tüm faaliyetlerimizle ilgili gelişimlerini ve katılımlarını arttırıcı olanakları sağlamayı,
 • En iyi yerli ve yabancı tedarikçilerle işbirliği kurmayı, ilke edinmiş bulunmaktayız.

Çalışanlarımızla bir aile bütünlüğünün vurgulandığı, dinamik, girişimci yapımızın getirdiği heyecan ve samimiyeti, yarım yüzyılı aşkın tecrübemiz ve tutkumuzla yoğurarak, benzersiz esanslar yapmaya devam edeceğiz.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Amaç

çevre Politikamız ile, tüm iş süreçlerimizde faaliyet ve operasyonlarımızın çevresel etkilerini etkin bir şekilde yöneterek ve azaltmaya yönelik yaklaşımımızı ortaya koyarak,

Kurumsal çevre stratejisi belirlenmesi

Yasal ve diğer şartlara uyulması daha zorlayıcı hedefler belirlenmesi

çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi amaçlamıştır.

Kapsam;

çevre politikası, Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş faaliyetlerinde görev alan Gülçiçek Kimya çalışanları, geçici personeller, yükleniciler, altyükleniciler, ziyaretçiler ve tedarikçiler için geçerlidir.

Politika Beyanları;

Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş. , çevre Yönetim Sistemi ile; çevrenin korunması, çevre üzerinde etkilerin azaltılması ve çevreye pozitif katkı sağlanması hususunda belirlediği çevre politikası kapsamında doğal kaynakların tüketimini sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde takip eder. Bu doğrultuda; 

 • Su tüketimini azaltmayı,

 • Kaynakların verimli kullanımını sağlamayı,

 • Atıkların azaltılmasını sağlamayı,

 • Biyolojik çeşitliliği korumayı,

 • Yasal mevzuata ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlamayı,

 • çevrenin korunması için her zaman uygun teknolojiyi kullanmayı, 

 • İklim değişikliğine etkinin minimuma indirilmesini sağlamayı,

 • Tüm çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlenmesini sağlamayı,

 • çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve çevre hedeflerine ulaşmayı kamuoyuna taahhüt eder.

Politika Şartları;

çevre politikası tüm Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş. ‘de dağıtılacak, anlaşılacak ve uygulanacaktır.

Bütün Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş. çalışanları ve altişverenleri bu politikanın uygulanması konusunda taahhütte bulunur.

çevresel rol, sorumluluk ve yetkiler belirlenerek, çalışanların çevre sistemimizin ve standartlarımızın sürdürülmesi ve yükseltilmesi için bilinçlendirilerek aktif katılımları sağlanır.

Tüm yeni süreçler, ürün ve faaliyetlerin etkin yönetimi ve çevresel özelliklerinin geliştirilmesi konusunda değerlendirilirler.

Yüklenicilerimizin çevre performansları değerlendirilerek izlenir.

çevre ile alakalı tüm kaza ve olaylar, zarar meydana gelmiş yada gelmemiş, kök sebepleri araştırılarak tekrardan meydana gelmemesi için gereken tedbirler alınır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız ile, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunulmasını sağlamak ve bu yolla personellerimize, ailelerine ve içinde bulunduğumuz topluma, çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize sıfır zarar hedefini gerçekleştirmektir.

Kapsam;

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş faaliyetlerinde görev alan Gülçiçek Kimya çalışanları, geçici personeller, yükleniciler, ziyaretçiler altyükleniciler ve tedarikçiler için geçerlidir.

Politika Beyanları;

Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar San. Tic. A.Ş. ,  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile; İş kazalarından, meslek hastalıklarından, yaralanma ve sağlığın bozulmasından korunmasıyla, çalışanlarımızın ailelerine, içinde yaşadığımız topluma, çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize sağlık ve güvenlikte en yüksek önceliği taahhüt eder. Bu doğrultuda;

 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı,

 • Yasal mevzuata ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlamayı,

 • Sağlık ve güvenliğin korunması için teknolojiyi kullanmayı,

 • çalışanların katılımını sağlayarak riskleri azaltmayı,

 • Periyodik gözden geçirmeler ve kontrolleri sağlamayı,

 • Hedefe dayalı eğitimler ile çalışanları bilinçlendirmeyi,

 • İyileştirme ve gerekliliklerin sağlanması için gereken kaynakların sağlamayı,

 • İş Sağılığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmayı taahhüt eder.

Politika Şartları;

İş Sağlığı ve Güvenliği politikası tüm Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş. ‘de dağıtılacak, anlaşılacak ve uygulanacaktır.

Bütün Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. Tic. A.Ş. çalışanları ve altişverenleri bu politikanın uygulanması konusunda taahhütte bulunur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için rol, sorumluluk ve yetkiler belirlenerek, sistemimizin  ve standartlarımızın sürdürülmesi ve yükseltilmesi için tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilerek aktif katılımları sağlanır.

Tüm yeni süreçler, ürün ve faaliyetlerin etkin yönetimi ve sağlık ve güvenlik yönlerini geliştirilmesi konusunda değerlendirilirler.

Yüklenicilerimizin sağlık ve güvenlik performansları değerlendirilerek izlenir.

Tüm iş kazaları ve olaylar, zarar meydana gelmiş yada gelmemiş, kök sebepleri araştırılarak tekrardan meydana gelmemesi için gereken tedbirler alınır.

İş Sağlığı ve Güvenlği yönetim sistemimizin tüm süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gereken kaynak ve imkânlar sağlanır.

Yasal otoritelere talep etmeleri halinde sağlık ve güvenlik uygulamalarımız hakkında bilgi verilir.  

Müşterilerimize ürünlerimizin güvenli şekilde taşınması, depolanması, kullanımı ve bertarafına ilişkin gereken önerilerde bulunulur. 

HİJYEN POLİTİKAMIZ

Gülçiçek Kimya hijyen uyum şartlarında ürün üretiminin yalnız koku ve görselin bir arada sunumundan oluşmadığı, üretim alanının temel şartlarının da yasal yönetmeliğe ve ilgili mevzuatlara uygun, alt yapı kalitesi yüksek bir üretim merkezinde gerçekleşmesi gerektiği bilincinde olup bunun haklı gururunu yaşamaktadır.

 Bu bilinç çerçevesinde, yetkili çalışanlarımız tarafından tüm işletmede hijyen kalitesi ölçümleri ve personelin sağlık durumunun takibi yapılmakta, personele sürekli olarak periyodik hijyen eğitimleri verilmektedir.

Bu bağlamda; her zaman hijyen uyum standartlarında güvenilir ürünleri, bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek fiziksel, kimyasal yönden bulaşma olmamış ürünleri, müşterilerimize garanti etmek bu doğrultudaki en öncelikli amaçlarımızdandır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Gülçiçek Kimya ve çalışanları olarak, Bilgi Güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi güvenliği yönetim sistem standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamaları devreye almayı, dokümanları oluşturmayı, bağımsız denetimlerle belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,

Tüm personelimizde bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

İlgili taraflar nezdinde kuruluş güvenilirliğinin güçlendirilmesini,

Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin veya diğer üçüncü tarafların bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri ve fırsatları sistematik olarak yönetmeyi,

Firmamızın rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, firma çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı.

Taahhüt ederiz.

Kamu Bilgilendirmesini Görüntülemek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.