×

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Firmamız üst yönetim tarafından hazırlanan Kalite Yönetim Politikasının tüm personel tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesi esastır. Bu amaçla mevcut ve yeni işe başlayan her personelin eğitim alması sağlanmaktadır. Kalite Yönetim Politikasının uygunluğu Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

Firmamız de kalite politikası oluşturulmuştur. Kalite politikamız aşağıdaki gibidir.

 

Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerdeki eğilimleri yakından takip ederek, müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak ürünü, ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata göre üretmek.

Kendimizi yılmadan geliştirerek, müşterilerimize bilimsel, güncel bilgi ve çözümler sunmak,

Müşterilerimizi beklentilerinin de ötesine geçerek memnun etmek, önceliğimizdir.

Ülkemizdeki sektörel gerekliliklerin iyileştirilmesine öncülük eden uygulamalarla, alanımızda örnek bir firma olmayı sürdürmek,

Hizmet anlayışımız ile yurtdışı pazarlarda edindiğimiz yeri, yeni temsilciliklerle pekiştirmek ve dünyada tercih edilen firmalar arasında en üst sıralara çıkmak, amacımızdır.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için,

 • Hedeflerimize ulaşmamıza hizmet edecek bir yönetim sistemini uygulamayı,
 • Müşteri memnuniyetini ve sistemimizin etkinliğini sürekli ölçerek, firmamızın tüm kademelerinde sahiplenilmiş gelecek hedeflerimizi oluşturmayı,
 • Proseslerimizi sürekli geliştirmeyi,
 • Yapacağımız uygulamalarda her zaman son teknolojiyi kullanmayı,
 • İlgili mevzuat ve yasalara uymayı, başta İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve Çevrenin korunması için; yürütülen faaliyetlerden kaynaklanabilecek yaralanmaların, sağlık bozulmalarının ve kirlenmelerin önlenmesini, uygulamalarımızın bir parçası olarak sürdürmeyi, izlemeyi ve bu konulardaki performansımızı her geçen gün arttırmayı,
 • Çalışanlarımıza, tüm faaliyetlerimizle ilgili gelişimlerini ve katılımlarını arttırıcı olanakları sağlamayı,
 • En iyi yerli ve yabancı tedarikçilerle işbirliği kurmayı, ilke edinmiş bulunmaktayız.

Çalışanlarımızla bir aile bütünlüğünün vurgulandığı, dinamik, girişimci yapımızın getirdiği heyecan ve samimiyeti, yarım yüzyılı aşkın tecrübemiz ve tutkumuzla yoğurarak, benzersiz esanslar yapmaya devam edeceğiz.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Gülçiçek Kimya olarak çalışanlarımızın, alt işverenlerin, komşularımızın, ziyaretçilerimizin sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunması ilk önceliğimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve Çevrenin korunması için aşağıdaki ilkelere göre çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

 • Hedeflerimize ulaşmamıza hizmet edecek bir yönetim sistemini uygulamayı,
 • Yürütülen faaliyetlerden kaynaklanabilecek risk ve çevre boyutlarını dikkate alarak yaralanmaların, sağlık bozulmalarının ve kirlenmelerin önlenmesini, uygulamalarımızın bir parçası olarak sürdürmeyi, izlemeyi ve bu konulardaki performansımızı her geçen gün arttırmayı,
 • Sürekli gelişmeyi,
 • Üst yönetim dâhil tüm çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında bilinçlendirerek güvenlik kültürünü ve çevre bilincini arttırmayı,
 • İlgili mevzuata ve idari düzenlemelere uymayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre hedeflerinin belirlenmesi için tüm operasyonlarında sürekli olarak gözden geçirme faaliyetlerini yürütmeyi,
 • Yapılan ve yapılması planlanmakta olan tüm operasyonel faaliyetlerinde iş sağlığı güvenliği ve Çevre faktörünü dikkate almayı,
 • İş sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalarda verimlilik artışını sağlamak,
 • Enerji, su ve doğal kaynakların tüketimini azaltacak sürdürülebilir tasarruf yöntemlerinin oluşturulmasını sağlamak,
 • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunmak,
 • Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmaların yapılmasını sağlamak,

Gülçiçek Kimya İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

 

HİJYEN POLİTİKAMIZ

 

Gülçiçek Kimya hijyen uyum şartlarında ürün üretiminin yalnız koku ve görselin bir arada sunumundan oluşmadığı, üretim alanının temel şartlarının da yasal yönetmeliğe ve ilgili mevzuatlara uygun, alt yapı kalitesi yüksek bir üretim merkezinde gerçekleşmesi gerektiği bilincinde olup bunun haklı gururunu yaşamaktadır.

 Bu bilinç çerçevesinde, yetkili çalışanlarımız tarafından tüm işletmede hijyen kalitesi ölçümleri ve personelin sağlık durumunun takibi yapılmakta, personele sürekli olarak periyodik hijyen eğitimleri verilmektedir.

Bu bağlamda; her zaman hijyen uyum standartlarında güvenilir ürünleri, bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek fiziksel, kimyasal yönden bulaşma olmamış ürünleri, müşterilerimize garanti etmek bu doğrultudaki en öncelikli amaçlarımızdandır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Gülçiçek Kimya ve çalışanları olarak, Bilgi Güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi güvenliği yönetim sistem standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamaları devreye almayı, dokümanları oluşturmayı, bağımsız denetimlerle belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,

Tüm personelimizde bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

İlgili taraflar nezdinde kuruluş güvenilirliğinin güçlendirilmesini,

Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin veya diğer üçüncü tarafların bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri ve fırsatları sistematik olarak yönetmeyi,

Firmamızın rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, firma çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı.

Taahhüt ederiz.

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.